Kata

Posted on by

Kata je forma nácviku technik, pohybů, reakcí na útok soupeře s následným protiútokem.

Pro začátek video s kata Heian Shodan – Heian Godan + Tekki Shodan.